NL EN
DONEER NU!

Evaluatie alcoholslotprogramma naar TK gezonden

4 december 2014

Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, heeft recent de evaluatie van het alcoholslotprogramma naar de Tweede Kamer gezonden. Volgens de minister is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie dat alle betrokken instanties erin zijn geslaagd het alcoholslotprogramma in de praktijk goed tot uitvoering te brengen en worden gesignaleerde problemen en knelpunten adequaat opgepakt.

Uit de evaluatie van het alcoholslotprogramma komen ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo kan de gegevensuitwisseling tussen de uitvoerende organisatie op een enkel punt worden verbeterd, zijn de informatiefolders over het alcoholslot niet voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen en is de samenloop met het strafrecht nog niet volledig opgelost. Een deel van de deelnemers wijst voorts op de hoge kosten en lange duur van het programma, de invloed van niet-alcohol producten op het blaasresultaat van het alcoholslot, storingen die worden ondervonden met het alcoholslot en het afgeleid zijn van het verkeer bij gebruik van het alcoholslot tijdens het rijden.

Bron: officiëlebekendmakingen.nl.

evaluatie-alcoholslotprogramma-rapport.pdfevaluatie-alcoholslotprogramma-rapport.pdf (1,10 MB)

Laatste nieuws