NL EN
DONEER NU!

Bolkestein wil screening beheerders horeca en slijterij schrappen

23 november 2020

Het VVD-kamerlid Martijn Bolkestein heeft vrijdag een amendement ingediend op het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet van Paul Blokhuis. Als dit amendement morgen wordt aangenomen vervalt op termijn de verplichte screening van beheerders van horecabedrijven en slijterijen en hoeft een deel van deze beheerders ook niet meer te worden bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning. Dat is uit oogpunt van bestrijden van ondermijning, wat met name in de commerciële horeca nogal eens voorkomt, onwenselijk.

In het amendement van Bolkestein zijn beheerders van horeca- en slijtersbedrijven geen leidinggevenden in de zin van de Drank- en Horecawet meer. Dat betekent dat de eisen die aan leidinggevenden gesteld worden niet meer op hen van toepassing zijn. Er hoeft - en kan ook - geen toets meer worden gedaan naar de antecedenten en het crimineel verleden van deze beheerders (artikel 8). Ze moeten slechts - volgens het amendement van Bolkestein - 21+ zijn en een Diploma Sociale Hygiëne hebben.

Als het amendement van Bolkestein wordt aangenomen, hoeven de beheerders ook niet meer automatisch bijgeschreven te worden op het aanhangsel bij de Drank- en Horecawetvergunning van het bedrijf waarvoor zij werken. Dat hoeft alleen maar als ze behoren tot de groep beheerders waarvoor in een nog op te stellen algemene maatregel van bestuur een uitzondering komt. Screening o.g.v. de Drank- en Horecawet is dan niet mogelijk. Bovendien is die AMvB er nog niet.

Eerder bleek uit gesprekken met de vier grote gemeenten (G4) dat zij de verplichte screening van beheerders belangrijk vinden. Het schrappen van de bijschrijvingen van alle beheerders gaat in de ogen van de G4 het optreden tegen ondermijning bemoeilijken.

Dankzij de verplichte toetsen kan – en moet – er tijdens openingstijden in horeca en slijterijen altijd een beheerder aanwezig zijn die binnen de afgelopen vijf jaar niet onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden of meermalen veroordeeld is voor minder ernstige misdrijven, bijvoorbeeld rijden onder invloed, die in staat is om overig personeel en klanten op normen en waarden aan te spreken, die overlast kan voorkomen, die de zaak sluit als het sluitingstijd is en die bezoekers die dronken zijn geworden geen alcoholhoudende dranken meer schenkt. Schrappen van de verplichte screening betekent dat ondernemers het risico lopen de dagelijkse gang van zaken over te laten aan een beheerder met 'slecht levensgedrag' of een crimineel verleden. In de vier grote gemeenten komen nu elk jaar bij de horeca enkele tientallen beheerders niet door de screening.

Zonder de verplichte bijschrijving van beheerders op het aanhangsel bij de vergunning wordt het lastiger om op te treden tegen verschillende vormen van ondermijning, denk aan witwassen, drugshandel en wapenhandel. De verplichte bijschrijving is een voorwaarde om tijdens het toezicht te kunnen controleren of de beheerder ook daadwerkelijk bevoegd is.

amendement-37-bolkestein---leidinggevenden.docxamendement-37-bolkestein---leidinggevenden.docx (30,4 kB)

Laatste nieuws