NL EN
DONEER NU!

Oproep: overweeg comeback alcoholslot

4 januari 2023

Oproep: overweeg comeback alcoholslot Het alcoholslot is een apparaatje in de auto waarin de notoire drankgebruiker moet blazen. Als blijkt dat hij te veel heeft gedronken, start de motor niet. Nederland startte in 2011 een alcoholslotprogramma. Het was om diverse redenen omstreden. Zowel de Hoge Raad als de Raad van State hadden kritiek op de wet die het alcoholslot regelde. Daarom ging er in 2015 een streep door de maatregel.

Veilig Verkeer Nederland roept het kabinet op om het alcoholslot toch weer te overwegen. Uit onderzoeken blijkt dat het middel tot veel minder recidive leidt dan andere maatregelen. De organisatie maakt zich grote zorgen over alcohol in het verkeer.

In 2018 vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer ook al om een comeback van de maatregel. Toenmalig minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zag dat destijds niet zitten vanwege de hoge kosten en de fraudegevoeligheid. Haar partijgenoot, kamerlid Daniël Koerhuis zegt nu: "We zijn zeker niet tegen de achterliggende gedachte van een alcoholslot. Het is niet uit te leggen aan nabestaanden dat daders weer achter het stuur zitten."

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PvdA zien ook mogelijkheden in een terugkeer. De partijen zijn geschrokken dat er in 2022 meer verkeersslachtoffers zijn gevallen dan in eerdere jaren. Ook het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP denkt dat het instrument jaarlijks vele doden kan voorkomen, aldus woordvoerder Wim van Dalen.

In Nederland viel het alcoholslot destijds onder het bestuursrecht. De Partij voor de Dieren ziet dit bij een terugkeer liever anders. "De maatregel moet tot stand komen na een rechterlijke uitspraak. Het CBR mag dit wat ons betreft niet zonder tussenkomst van een rechter opleggen", zegt Lammert van Raan (PvdD).

BVNL is resoluut tegen een alcoholslot. "Wij zijn tegen extra bureaucratie en vrijheidsbeperkende maatregelen", zegt partijleider Wybren van Haga.

Een woordvoerder van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen pleit voor een verkennende studie naar de juridische en praktische uitvoerbaarheid van herintroductie van het alcoholslot. Hij geeft aan dat een alcoholslot nu - vergeleken met destijds - wel makkelijker en goedkoper te implementeren zou zijn.

Bronnen: ad.nl en nporadio1.nl.

Laatste nieuws