NL EN
DONEER NU!

Van Rijn ontkent gerucht dat er een beleidsstop zou zijn

18 april 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag in Kamervragen over de Tasforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak het gerucht ontkent dat er binnen de coalitie afgesproken zou zijn dat er na NIX18 geen extra maatregelen meer zouden worden gesteund op het gebied van alcohol of tabak, anders dan uit hoofde van verplichtingen vanuit de Europese Unie.

De staatssecretaris wijst erop dat hij op het tabaksdossier recent nog maatregelen heeft genomen, zoals de rookvrije horeca en de elektronische sigaret met en zonder nicotine. Ook heeft hij aangekondigd maatregelen te gaan nemen als uit het lopende nalevingsonderzoek van Bureau Nuchter komende zomer zou blijken dat de naleving van de leeftijdsgrens toch nog achterblijft. Van Rijn vindt dit een illustratie van het feit dat er geen sprake is van afspraken binnen de coalitie om geen andere beleidsmaatregelen te nemen.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws