NL EN
DONEER NU!

Oud-minister Els Borst-Eilers (81) overleden

11 februari 2014

Oud-minister Els Borst-Eilers (81) overleden Oud-minister Els Borst-Eilers is afgelopen weekend op 81-jarige leeftijd overleden. De D66-politica was minister van Volksgezondheid van 1994-2002. In die hoedanigheid heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het alcoholbeleid.

Els Borst-Eilers was verantwoordelijk voor een omvangrijke wijziging van de Drank- en Horecawet, die in november 2000 in werking trad. Die wetswijziging betekende dat de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken voortaan niet meer was toegestaan in niet-levensmiddelenzaken. Vóór die tijd kon elke winkel, ook bijvoorbeeld een schoenenwinkel of een meubelzaak, bier, wijn en mixdranken verkopen. Met deze wetswijziging werd ook leeftijdscontrole geïntroduceerd. Sindsdien moet elke verkoper vóór hij iemand alcohol verstrekt controleren of de aspirant-koper wel oud genoeg is.

De Drank- en Horecawet bevat sinds de wijziging in 2000 ook een grondslag voor een algemene maatregel van bestuur waarmee de alcoholreclame kan worden beperkt. De mogelijkheid om met een Reclamebesluit te komen fungeert sindsdien als stok achter de deur: als de zelfregulering van de alcoholbranche niet meer goed functioneert kan betrekkelijk eenvoudig worden ingegrepen.

Els Borst-Eilers wenste ook de invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar voor zowel de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken als van sterke drank. Dit onderdeel van het wetsvoorstel heeft zij echter geschrapt. De achtergrond van deze ommezwaai was dat het najaarscongres van D66, gehouden op 25 oktober 1997, de minister middels een motie terugfloot. Inmiddels is deze verhoogde alcoholleeftijd wel een feit geworden.

Els Borst-Eilers was een bijzondere politica. Zij was de eerste minister van VWS die de alcoholwetgeving heeft weten aan te scherpen.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl