NL EN
DONEER NU!

Aanpak van alcohol recidivisten in het verkeer mist effectiviteit

30 maart 2016

Het beleid van de overheid om alcoholrecidivisten in het verkeer aan te pakken behaalt niet het beoogde effect. Dat blijkt uit een onderzoek van Significant en MuConsult, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij rijden onder invloed van alcohol is er een groep die steeds weer in de fout gaat, beter bekend als recidivisten. Om juist ten aanzien van deze groep actie te ondernemen, lanceerde de overheid het zogenaamde 'alcoholslotprogramma'. Bovendien krijgen sinds 1 juni 2011 bestuurders die voor een tweede maal worden veroordeeld voor het rijden onder invloed, te maken met de recidiveregeling. Hun rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig, zonder verdere tussenkomst van de rechter.

Enkele jaren na de invoering van de maatregel heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een evaluatie van de recidiveregeling uit te voeren. Kijkend naar de impact van de recidiveregeling zetten de onderzoekers hun vraagtekens bij de effectiviteit. De onderzoekers stellen vast dat er de huidige wijze van uitvoering geen sprake is van een algemeen preventieve werking. Er is ook nauwelijks sprake van een speciale preventieve werking omdat bestuurders in de regel niet weten dat ze op scherp staan. Tenslotte is er volgens de onderzoekers geen sprake van een correctie-effect, omdat betrokken instellingen hieraan geen aandacht besteden op de manier die nodig zou zijn voor gedragsverandering.
Verder concluderen de onderzoekers dat de effecten van recidiveregeling op verkeersveiligheid op dit moment klein lijken te zijn.

Bron: consultancy.nl.

Laatste nieuws