NL EN
DONEER NU!

Voortaan bij online-alcoholverkoop leeftijdscontrole bij aankoopmoment?

30 november 2017

Voortaan bij online-alcoholverkoop leeftijdscontrole bij aankoopmoment? Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer vandaag een door zijn voorganger toegezegde verkenning gezonden over de handhaving van online alcoholverkoop (formeel verkoop ‘op afstand’). Aanleiding was de achterblijvende naleving van de leeftijdsgrens bij online verkoop, met slechts 2% het laagst van alle verkoopkanalen. Bovendien vindt handhaving door gemeenten hierop nauwelijks plaats.

Om allereerst beter zicht te krijgen op de markt van alcoholverkooppunten ‘op afstand’ is een marktverkenning uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia (zie bijlage). Deze analyse geeft aan dat er naar schatting ruim 4.000 alcoholverkooppunten ‘op afstand’ zijn. Het grootste deel van de gevonden verkooppunten bestaat uit thuisbezorgrestaurants waarbij zwak-alcoholhoudende drank wordt aangeboden naast een maaltijd.

Gedurende de verkenning is duidelijk geworden dat structureel en effectief toezicht tijdens de aflevering nauwelijks uitvoerbaar is. Als toezichthouder is het namelijk vrijwel onmogelijk om op de momenten van verstrekking (vaak aan de voordeur) aanwezig te zijn.

De komende tijd zal de staatssecretaris met gemeenten in gesprek gaan om te bekijken of wijziging van de Drank- en Horecawet op dit punt voor hen perspectief biedt. Wellicht is verplaatsing van de leeftijdscontrole en de handhaving van het aflevermoment naar het (online) aankoopmoment een oplossing, waarbij uiteraard goed geanalyseerd zal moeten worden of de handhaafbaarheid daardoor de facto verbetert.

Bron: rijksoverheid.nl.

inventarisatie-alcoholverkoop-op-afstand.pdfinventarisatie-alcoholverkoop-op-afstand.pdf (316 kB)

Laatste nieuws