NL EN
DONEER NU!

Cijfers verslavingszorginstellingen 2010: meeste cliënten hebben alcoholhulpvraag

8 juni 2011

De Kerncijfers 2010 van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem laten zien dat er vorig jaar ruim 76.000 mensen in verslavingszorginstellingen waren. Cliënten met een alcoholhulpvraag (36.000 personen) vormen de grootste groep.

Sinds het jaar 2001 is het totale aantal alcoholcliënten in de verslavingszorg gestegen van 22.000 naar 36.000. De groep ouderen (55-plussers) met een alcoholhulpvraag groeit nog steeds fors. Inmiddels is een kwart van alle alcoholcliënten ouder dan 55 jaar. Het aandeel jongeren blijft gelijk in de afgelopen jaren. 5% van de alcoholcliënten is jonger dan 25 jaar. De jongste geregistreerde cliënt is 13 jaar en de oudste 92 jaar.
De Kerncijfers 2010 zijn hier te downloaden.

Laatste nieuws