NL EN
DONEER NU!

Bij prijsacties neemt consumptie tot 50% toe

7 april 2021

Eén van de belangrijkste maatregelen in de nieuwe Alcoholwet is een verbod op prijsacties met meer dan 25% korting bij de verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit wordt verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod.

Deze maatregel zal naar verwachting in werking treden met ingang van 1 juli 2021. Twee jaar na de inwerkingtreding wordt deze maatregel geëvalueerd. Met het oog op deze evaluatie heeft er in 2020 een nulmeting plaatsgevonden.

Uit de nulmeting blijkt dat alle landelijke supermarkten, slijterijen en grote webshops prijsacties voeren. Bij een minderheid van de huidige prijsacties wordt er meer dan 25% korting gegeven. Bij de geïnventariseerde webshops is het 14%, bij de supermarkten en landelijke slijterijen gaat het om ongeveer een kwart van alle prijsacties.

De prijsacties worden op verschillende manieren richting consumenten geprofileerd. Meestal wordt daarbij duidelijk de aandacht op het prijsvoordeel gevestigd. Ook laat het onderzoek zien dat prijsacties voor meer verkopen zorgen: hoe hoger de korting, hoe meer er wordt gekocht en hoe groter de kans op consumptie en overconsumptie. Wanneer er prijsacties waren voor bier en wijn, namen de verkopen van deze merken gemiddeld met 33% (bier) en 50% (wijn) toe.

Als de kortingen van meer dan 25% zouden worden afgeschaft, geeft een substantieel deel van de consumenten aan minder of minder vaak alcohol te zullen kopen. Een derde van de consumenten zegt op zoek te gaan naar alternatieve verkoopkanalen in het buitenland.

Het effectonderzoek in 2023 zal laten zien hoe retailers en producenten hier mogelijk op gaan reageren, bijvoorbeeld door de prijzen structureel te verlagen of door vaker prijsacties met minder korting te doen, en in hoeverre de uitgesproken intenties door consumenten daadwerkelijk leiden tot veranderingen in koop- en consumptiegedrag.

panteia---prijsacties-op-alcoholische-dranken.pdfpanteia---prijsacties-op-alcoholische-dranken.pdf (827 kB)

Laatste nieuws