NL EN
DONEER NU!

Motie Van Gerven/Hijink over weren industrie van thematafels

1 februari 2021

Tijdens het vanmiddag gehouden Notaoverleg Preventie heeft het Kamerlid Henk van Gerven een motie ingediend over het weren van de industrie met haar commerciële belangen van twee thematafels van het Preventieakkoord, namelijk de Alcoholtafel en de Overgewichttafel.

In de motie van Van Gerven en mede-indiener Maarten Hijink (beiden SP), wordt de regering verzocht bij de verdere uitwerking van het Preventieakkoord - net zoals nu al is gebeurd met de tabaksindustrie - de alcoholindustrie en de voedingsindustrie niet meer te betrekken. Volgens de indieners van de motie heeft de deelname van de industrie aan de twee thematafels een negatieve invloed gehad op de uiteindelijk geformuleerde preventieve doelstellingen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de motie ontraden. "Misschien dat het er ooit een keer van komt, maar zeker nu niet. Laten we ze alsjeblieft een kans geven", zei hij.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: de motie is verworpen.

Laatste nieuws