NL EN
DONEER NU!

Alcoholintoxicaties bij minderjarigen op Spoedeisende Hulp gestabiliseerd

9 december 2020

Alcoholintoxicaties bij minderjarigen op Spoedeisende Hulp gestabiliseerd VeiligheidNL heeft analyses gedaan van het aantal behandelingen in 2019 bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen waarbij sprake was van alcoholintoxicaties ('comadrinken').

In 2019 zijn 6.500 personen op een SEH behandeld voor een alcoholintoxicatie en van hen was een vijfde (1.400) jonger dan 18 jaar. De kans om met een alcoholintoxicatie bij een SEH terecht te komen is voor de leeftijdsgroep 12-17-jarigen 115 per 100.000 personen. De trend de afgelopen tien jaar is stabiel.

Eenzelfde trend kwam naar voren uit onlangs door de Stichting Jeugd en Alcohol gepubliceerde cijfers. Ook daaruit bleek, dat het aantal adolescenten dat in één van de 12 deelnemende ziekenhuizen moest worden opgenomen als gevolg van een alcoholintoxicatie stabiel bleef tussen 2007 en 2019. Wel steeg de gemiddelde leeftijd op het moment van aanmelding van 14,97 naar 15,69 jaar.

Volgens VeiligheidNL is bij de 25-54-jarigen wel sprake van een significante toename in deze periode, namelijk van 80%, tot een aantal van 2.900 behandelingen in 2019. Ook het aantal behandelingen van 55-plussers is gestegen, maar niet significant, tot 700 gevallen in 2019.

Alcoholintoxicaties zijn naar schatting verantwoordelijk voor ruim € 26 miljoen aan medische en verzuimkosten.

Bron: rijksoverheid.nl.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-behandelingen-2019.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-behandelingen-2019.pdf (486 kB)

Laatste nieuws