NL EN
DONEER NU!

Préadvies over ongezond gedrag behandelt rol van het recht bij reguleren van alcoholgebruik

12 april 2019

Préadvies over ongezond gedrag behandelt rol van het recht bij reguleren van alcoholgebruik Vandaag verscheen een preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht met als thema ‘ongezond gedrag’. In het preadvies wordt de rol van het recht besproken bij het reguleren van de thema’s van het Nationale Preventieakkoord: tabak, voedsel en alcohol.

De auteurs van het alcoholhoofdstuk, dr. P. de Coninck en prof. mr. J. Dute, geven aan dat het goed zou zijn als er een mondiaal verdrag ter zake van alcohol zou zijn, naar analogie van de WHO Framework Convention on Tobacco Control. Een dergelijk verdrag zou nationaal alcoholbeleid een belangrijke impuls kunnen geven en lidstaten kunnen ondersteunen bij het adresseren van aspecten van hun beleid die een grensoverschrijdend element hebben.

De auteurs schetsen ook de juridische mogelijkheden voor EU-wetgeving op het terrein van alcohol, zoals een alcoholreclamerichtlijn en regels rond etikettering van alcoholhoudende dranken. Zij vinden dat de EU met betrekking tot alcohol onvoldoende invulling geeft aan het ‘health in all policies’ principe.

De Coninck en Dute gaan in hun bijdrage ook in op het Nederlandse alcoholbeleid. Dat wordt “niet als voortvarend” aangemerkt. Stappen vooruit (verhoging leeftijdsgrens) worden afgewisseld door stappen terug (discussie over blurring). Sterk wordt ingezet op zelfregulering door de alcoholbranche, met name waar het betreft reclame, sponsoring en waarschuwingslogo’s.

De auteurs bespreken uitgebreid de Drank- en Horecawet, die de beschikbaarheid van alcohol reguleert. Die zou naar hun mening vanuit duaal perspectief moeten worden heroverwogen. Nu is de wet alleen of vooral gericht op de openbare orde. Er zou óók aandacht moeten zijn voor de gezondheid.

De regulering van alcoholreclame en –sponsoring stelt volgens De Coninck en Dute weinig voor. Sinds 2008 is er het in de Mediawet vastgelegde verbod op alcoholreclame op televisie tussen zes uur ’s ochtends en negen uur ‘s avonds. Voor het overige is er zelfregulering door de alcoholbranche, waarvan geen of weinig positief effect op de volksgezondheid mag worden verwacht.

De auteurs merken op dat de prijzen die we in Nederland betalen voor alcoholhoudende drank zeker niet tot de laagste in de EU behoren, maar ook niet tot de hoogste. In tegenstelling tot een aantal andere EU-landen wordt in Nederland ook accijns geheven op wijn. Niettemin zou het prijsinstrument aanzienlijk beter kunnen worden benut. Hierbij zou – volgens de auteurs - met voorrang een einde moeten worden gemaakt aan de dumpprijzen van bier.

Bron: sdu.nl.

Laatste nieuws