NL EN
DONEER NU!

VTV: Leefstijl en leefomgeving beïnvloeden onze gezondheid

19 juni 2018

VTV: Leefstijl en leefomgeving beïnvloeden onze gezondheid Vandaag is de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Een van de kernboodschappen van de VTV 2018 is dat onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving.

Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige toekomstige ontwikkelingen. Een positieve ontwikkeling is dat de dalende trend in roken doorzet. Ook voldoen in de toekomst meer mensen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Een ongunstige ontwikkeling is dat meer mensen overgewicht zullen hebben.

Andere belangrijke leefstijlfactoren zijn alcoholgebruik, voeding en slaap. Momenteel drinkt 9% van de volwassen Nederlanders overmatig. Maar heel weinig mensen eten volledig volgens de Richtlijnen Gezonde Voeding. Wel is de dalende trend in groente- en fruitconsumptie de laatste jaren gestabiliseerd. 1 op de 5 Nederlanders geeft aan slaapproblemen te hebben. Dit kan naast problemen met dagelijks functioneren ook negatieve effecten hebben op gezondheid. De toekomstige ontwikkeling van deze leefstijlfactoren is onzeker.
Ongeveer 38% van de volwassen Nederlanders rookt niet, drinkt niet overmatig en is niet te zwaar. Bij iets minder dan de helft komt één van deze risicofactoren voor. Hierbij is overgewicht met bijna 37% veruit de meest voorkomende leefstijlfactor. Driekwart van de mensen met overgewicht heeft geen van de twee andere risicofactoren.

Roken en alcohol komen verhoudingsgewijs vaker in combinatie met de andere leefstijlfactoren voor. In totaal komen bij 12% van de bevolking twee van deze drie risicofactoren samen voor, en iets meer dan 1% rookt, drinkt overmatig én is te zwaar.

Ongezond gedrag, zoals roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding, was in 2015 verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast, ruim 35 duizend doden en 9 miljard aan zorguitgaven. Roken is hierbij de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte (20 duizend doden en 9% van de ziektelast), gevolgd door ongezonde voeding, alcoholgebruik en weinig bewegen.

Bron: vtv2018.nl.

Laatste nieuws