NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik jongeren heeft mogelijk blijvend effect op het metabolietprofiel

2 juli 2018

Alcoholgebruik jongeren heeft mogelijk blijvend effect op het metabolietprofiel Alcoholgebruik door jongeren leidt mogelijk tot blijvende veranderingen van het metabolietprofiel. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Oost-Finland en het Kuopio Universitair Ziekenhuis, in het blad Alcohol. Sommige van deze veranderingen lijken samen te hangen met minder grijze stof in de hersenen, vooral bij jonge, zwaar drinkende vrouwen.

De studie betreft een follow-up onderzoek van 10 jaar van adolescenten in het oosten van Finland. De onderzoekers bepaalden de metabolietprofielen van 62 jongeren (35 matig tot zwaar drinkend, en 27 licht drinkend) en gebruikten MRI-scans om hun grijze stof te meten. Deze twee methoden zijn nog niet eerder in combinatie gebruikt.

De bevindingen werpen een nieuw licht op de biologische implicaties van het drinken door adolescenten. "Zwaar-drinkende adolescenten toonden bijvoorbeeld verhoogde concentraties van 1-methylhistamine, wat op zijn beurt weer geassocieerd wordt met minder grijze stof in de hersenen", legt onderzoeker Noora Heikkinen van de Universiteit van Oost-Finland uit. "Deze observatie kan helpen bij de ontwikkeling van methoden die het mogelijk maken om in een heel vroeg stadium nadelige effecten van alcohol te detecteren. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen."

Heikkinen: "Wat nieuw en significant is aan onze studie, is het feit dat we veranderingen in het metabolietprofiel hebben waargenomen, zelfs bij jongeren die alcohol consumeerden op een niveau dat sociaal aanvaardbaar is. Bovendien had geen van de deelnemers aan de studie de diagnose alcoholafhankelijkheid." De bevindingen wijzen erop dat zelfs drinken dat niet als buitensporig wordt beschouwd, nadelige effecten heeft op jonge mensen.

N. Heikkinen et al. Changes in the serum metabolite profile correlate with decreased brain grey matter volume in moderate-to-heavy-drinking young adults. Alcohol. In druk. https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2018.05.010

Bron: uef.fi.

Laatste nieuws