NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik leerlingen niet verder gedaald

5 september 2018

In voorgaande jaren daalde het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren fors. Die dalende trend is ten einde. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek. Deze studie maakt deel uit van het internationale HBSC-onderzoek waaraan ruim 40 landen meedoen.

Van de 15-jarige leerlingen heeft 40% de laatste maand gedronken, van de 16-jarigen is dat 50%. En deze jongeren drinken veel. Bijna een derde is recent dronken geweest en ruim 70% dronk in de afgelopen maand meer dan vijf glazen alcohol bij één gelegenheid (bingedrinken).

Voor drinkende jongeren geldt: hoe lager het schoolniveau, des meer er wordt gedronken. Jongeren met een migratieachtergrond hebben minder vaak gedronken, maar als zij drinken is er geen verschil in de hoeveelheid vergeleken met hun leeftijdgenoten zonder migratieachtergrond.

Een meerderheid van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs zegt dat hun ouders het niet goed vinden als zij thuis drinken, zelfs niet één glas. De tolerantie van ouders voor het drinken van alcohol neemt met de leeftijd van hun kind toe. Waar ouders hun 12-jarige kinderen nog relatief strenge regels opleggen, neemt de strengheid van die regels in de loop van de adolescentie af.

Bron: trimbos.nl.

Alcoholgebruik leerlingen niet verder gedaald

gezondheid-en-welzijn-van-jongeren-in-nederland.pdfgezondheid-en-welzijn-van-jongeren-in-nederland.pdf (2,74 MB)

Laatste nieuws