NL EN
DONEER NU!

Van Rijn informeert Tweede Kamer over toezicht Drank- en Horecawet

26 september 2014

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft gisteren een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de implementatie van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen alcohol en het toezicht op de Drank- en Horecawet.

In zijn brief gaat Van Rijn uitvoerig in op de resultaten van het recente onderzoek van STAP. Verder meldt hij
- dat hij de uitkomsten van het STAP-onderzoek naar gemeenten zal sturen;
- dat het Trimbos-instituut vanaf volgend jaar het Expertisecentrum Handhaving DHW zal worden;
- dat de opleidingseisen voor DHW toezichthouders niet zullen worden versoepeld;
- dat er niet opnieuw een weekendpoule bij de NVWA beschikbaar zal worden gesteld;
- in gesprek te zijn met gemeenten en handhavers om te onderzoeken hoe bij de handhaving flexibele inzet van jongeren vorm kan krijgen, waarbij ook de inzet van testkopers wordt bekeken;
- na te gaan of het verbieden van happy hours in nationale wet- en regelgeving toegevoegde waarde kan bieden;
- dit najaar weer onderzoek te doen naar de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers (zgn. mysterykids-onderzoek) en de resultaten daarvan begin volgend jaar toe te sturen naar de Tweede Kamer;
- volgend jaar opnieuw de stand van zaken van de preventie- en handhavingsplannen en het toezicht op de naleving van de DHW in beeld te laten brengen.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws