NL EN
DONEER NU!

Minder jongeren aan de alcohol in coronajaar 2020

1 november 2021

In 2020, tijdens de coronapandemie, verliep het leven van jongeren anders dan in voorgaande jaren. Zo dronken jongeren onder de 18 jaar (met name meisjes) minder alcohol en jongeren van 18 tot 25 jaar (met name jongens) minder overmatig. Dat meldt het CBS in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor.

Andere opvallende zaken: In het voortgezet onderwijs gingen meer scholieren over en bijna alle eindexamenkandidaten haalden hun diploma. Er waren minder jongeren aan het werk. Het aantal jongeren met jeugdzorg verminderde, het aantal meldingen van kindermishandeling nam daarentegen toe. Ook zeiden jongeren in 2020 minder vaak dan in 2019 gelukkig en tevreden met hun leven te zijn.

In 2020 meldde 28% van de jongeren van 12 tot 18 jaar in de afgelopen twaalf maanden weleens alcohol te hebben gedronken. Een jaar eerder was dat nog 35%.
Deze daling is geheel toe te schrijven aan de 12- tot 18-jarige meisjes. Bij hen nam het aandeel dat alcohol dronk af van 37% in 2019 naar 23% in 2020, terwijl dat bij de jongens vrijwel gelijk bleef (32%). Van de jongeren van 12 tot 18 jaar had 2% in 2020 overmatig alcohol geconsumeerd de afgelopen 12 maanden.

Onder jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar is het aandeel drinkers in 2020 niet veranderd. 85% van de mannen en 84% van de vrouwen van die leeftijd dronk in 2020 weleens alcohol. In deze leeftijdsgroep daalde het aandeel overmatige drinkers van 14% in 2019 naar 10% in 2020. Dit komt vrijwel geheel door de afname van overmatig drinken onder de mannen van die leeftijd van 17% naar 10%.

Bron: cbs.nl.

Laatste nieuws