NL EN
DONEER NU!

Burgemeester moet weigeren vergunning vanwege ‘slecht levensgedrag’ uitgebreid motiveren

25 mei 2022

Burgemeester moet weigeren vergunning vanwege ‘slecht levensgedrag’ uitgebreid motiveren Als een burgemeester een horecavergunning weigert omdat hij van mening is dat de exploitant van ‘slecht levensgedrag’ is, dan heeft de burgemeester de plicht om te motiveren waarom hij dat vindt. Alleen feiten uit de justitiële documentatie noemen is niet voldoende.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 mei 2022 in een zaak die een ondernemer had aangespannen toen de burgemeester van Loon op Zand hem weigerde een horecavergunning te verlenen.

Volgens de Afdeling moet de burgemeester op grond van de Dienstenrichtlijn motiveren waarom de feiten en omstandigheden waarop hij zijn weigering baseert relevant zijn voor de exploitatie van een horecabedrijf en hoe de exploitant vooraf had kunnen weten dat die feiten en omstandigheden in de weg staan aan het verlenen van de vergunning. Ook moet de burgemeester motiveren waarom de feiten en omstandigheden niet gering zijn en waarom die, ondanks het tijdsverloop, nog steeds iets zeggen over de betrouwbaarheid van de exploitant om op verantwoorde wijze een horecabedrijf uit te oefenen.

De burgemeester van Loon op Zand heeft de afwijzing van de vergunning in dit geval volgens de Afdeling onvoldoende gemotiveerd en moet opnieuw beslissen op de aanvraag van de ondernemer.

Bronnen: rechtspraak.nl en raadvanstate.nl.

Laatste nieuws