NL EN
DONEER NU!

Van Rijn antwoordt op vragen over onderzoek naar gevolgen voorlichting

7 september 2015

Van Rijn antwoordt op vragen over onderzoek naar gevolgen voorlichting Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag vragen beantwoord van het Kamerlid Bergkamp (D66) over onderzoek waaruit zou blijken dat kinderen door voorlichting op het gebied van alcohol en drugs juist nieuwsgieriger naar alcohol en drugs worden.

De staatssecretaris geeft aan dat uit onderzoek van de Radboud Universiteit naar De Gezonde School en Genotmiddelen is gebleken dat deze interventie naast gunstige effecten op kennis over roken en alcohol, ook ongunstige effecten had op de houding omtrent roken (positievere houding na interventie) en op de subjectieve sociale norm (minder sterke afkeuring van vrienden) ten aanzien van alcohol en roken.

Tevens meldt Van Rijn in antwoord op een vraag over voorlichting in de gemeente Haarlemmermeer, dat er thans alleen nog leerlingenvoorlichting op basisscholen wordt gegeven, wanneer een school daar nadrukkelijk om vraagt en er aantoonbare aanleiding toe is. Er wordt wel nog ingezet op voorlichting aan ouders van leerlingen van het basisonderwijs.

Meer in het algemeen laat Van Rijn nog weten dat de attitude van ouders van jonge leerlingen de afgelopen 10 jaar in positieve zin is gewijzigd en dat de startleeftijd later is geworden. De voorlichtingsboodschap is ook strenger geworden.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws