NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen niet blij met passage over blurring in Coalitieakkoord

25 mei 2022

Van Ooijen niet blij met passage over blurring in Coalitieakkoord Staatssecretaris Maarten van Ooijen (CU) van Volksgezondheid is niet blij met de uitbreiding van de alcoholverkoop door blurring. Dat zegt hij in een interview met Pointer. Zijn uitspraak is opmerkelijk omdat het toestaan van blurring in het Coalitieakkoord staat en de staatssecretaris het dus wel moet uitvoeren.

Het plan komt uit de koker van de VVD en is in 2018 via een initiatiefwetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Volgens Tweede Kamerlid voor de VVD Thierry Aartsen die het blurring-initiatiefwetsvoorstel onder zijn hoede heeft, is het doel van dat voorstel om ondernemers zo veel mogelijk vrijheid te geven in hun werk door mengvormen van retail en horeca toe te staan. Daartoe moet de Alcoholwet, die bedoeld is om de volksgezondheid te beschermen, worden verruimd.

Vanuit de gezondheidshoek is er echter veel kritiek op het voorstel omdat de verwachting is dat hierdoor meer gedronken gaat worden, terwijl in het Nationaal Preventieakkoord juist is afgesproken dat problematisch alcoholgebruik, waaronder gebruik door minderjarigen, moet worden teruggedrongen. Ninette van Hasselt, hoofd van het expertisecentrum Alcohol van het Trimbos instituut: "Hiermee normaliseren we alcohol verder en dat is schadelijk voor de volksgezondheid: hoe zichtbaarder en beschikbaarder alcohol is, hoe meer er wordt gedronken en juist jongeren zijn daar gevoelig voor."

Toch wil de VVD de Alcoholwet wijzigen om blurring mogelijk te maken en ook coalitiepartner D66 ziet geen problemen. "Mensen moeten vrij zijn om zelf keuzes te maken," reageert Tweede Kamerlid Jeanet van der Laan. De constatering dat blurring te veel negatieve effecten heeft, is volgens haar vooral gebaseerd op ‘aannames’.

Het RIVM schrijft echter in een onderzoek uit 2016 al dat er een relatie is tussen de beschikbaarheid van alcohol en alcoholconsumptie, en dat een grotere beschikbaarheid leidt tot meer alcoholconsumptie en dus meer schade, zoals verkeersongevallen, geweld en alcoholgerelateerde ziekten.

Het initiatiefwetsvoorstel was in behandeling bij de Tweede Kamer. Door de opname van blurring in het Coalitieakkoord is het nu ook onderdeel van het kabinetsbeleid en ligt het op het bord van Van Ooijen, die er niet blij mee is: "Dit was een van de dingen in het Coalitieakkoord waarvan ik dacht: oef, hebben jullie dit echt bedacht?" Hij geeft aan dat blurring een risico in zich draagt voor de volksgezondheid en dat het er niet in had gestaan als het aan hem lag. ”Maar ik zie het nu als gegeven, het staat in het Coalitieakkoord en het is aan mij om verdere ongewenste effecten zo veel mogelijk te beperken."

Bron: kro-ncrv.nl.

Laatste nieuws