NL EN
DONEER NU!

Vijlbrief beantwoordt vragen Kamerfracties over accijnsvoorstel

12 november 2021

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft vandaag de vragen beantwoord van de Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en BBB, alsmede de Groep van Haga over zijn wetsvoorstel dat onder meer de bieraccijns wijzigt, waardoor er één bieraccijnstarief komt op basis van het alcoholgehalte en de accijnskorting voor kleine brouwerijen vervalt.

Vijlbrief licht nogmaals toe dat de wijziging van de heffingsgrondslag van bieraccijns van graden Plato naar alcoholgehalte, op macroniveau budgettair neutraal is. Laaggradige bieren worden over het algemeen minder belast, zwaardere bieren juist méér.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt verder dat kleine brouwers over het algemeen méér zwaardere bieren brouwen dan grote brouwers. Het gemiddelde alcoholgehalte van bier van kleine brouwers is 5,5%, dat van grote brouwers 4,95%. Bij kleine brouwers is 33% van hun productie bier met een Platogehalte van 15 of meer, bij grote brouwers slechts 7%. Kleine brouwers brouwen dus vaker zwaardere bieren die méér belast gaan worden.

24 EU-lidstaten kennen momenteel een kortingsregeling voor kleine brouwers. De voorwaarden verschillen echter aanzienlijk. Vijlbrief verwacht niet dat wanneer het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen in Nederland wordt afgeschaft, dat de verhouding van onze kleine brouwerijen ten opzichte van andere Europese landen wezenlijk zal veranderen. Dit komt doordat een bierbrouwerij accijns is verschuldigd in de lidstaat waar het bier wordt uitgeslagen tot verbruik.

Vijlbrief gaat in zijn antwoorden ook in op het rapport van EY, dat stelt dat een budgettair neutrale aanpassing van de heffingsgrondslag zou uitkomen op €7,12 per volumeprocent alcohol. Dit terwijl het ministerie van Financiën uitkomt op €7,49. Het verschil zit hem in de data die EY en Financiën gebruiken. EY gebruikt branchecijfers die 92% van de verkochte bierhectoliters betreffen, Financiën kent alle aangiftegegevens van de Douane. Een ander verschil tussen de berekening door Financiën en EY betreft de omrekenfactor van Plato naar alcoholgehalte. Financiën rekent met een omrekenfactor van 1 graad Plato = 0,4% alcohol. EY komt op basis van gemeten cijfers door de branche op een andere omrekenfactor, die niet extern verifieerbaar is.

Bron: tweedekamer.nl.

nota-nav-verslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns_2022.pdfnota-nav-verslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns_2022.pdf (319 kB)

Laatste nieuws