NL EN
DONEER NU!

Rechter: geen verkoop alcoholhoudende drank in belwinkel

28 juli 2017

Rechter: geen verkoop alcoholhoudende drank in belwinkel Een belwinkel in Utrecht heeft de voorzieningenrechter ingeschakeld nadat de gemeente hem gelast had de verkoop van alcoholhoudende drank vanuit zijn winkel te staken op straffe van een dwangsom. In de belwinkel worden naast telefoon-gerelateerde producten, ook levensmiddelen, tabak en alcoholhoudende dranken verkocht.

Volgens de gemeente Utrecht is er geen sprake van een bedrijf waarin in overwegende mate levensmiddelen worden verkocht en wordt daarom niet voldaan aan artikel 18, tweede lid, aanhef en onder a, van de Drank- en Horecawet.

Uit lezing van dat artikel leidt de voorzieningenrechter af dat sprake moet zijn van een winkel waarin voornamelijk levensmiddelen worden verkocht, wil aan de voorwaarden van die bepaling worden voldaan. Zij vindt dat de gemeente het criterium ‘in overwegende mate’ juist heeft geïnterpreteerd en ook juist heeft toegepast. Het aandeel levensmiddelen is onvoldoende om te kunnen spreken van een winkel waarin in overwegende mate levensmiddelen worden verkocht. Daarbij mocht Utrecht betrekken dat de winkel gelet op de voorgevel de uitstraling heeft van een belwinkel.

Het verzoek van de belwinkel wordt afgewezen.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws