NL EN
DONEER NU!

Grote regionale verschillen in zwaar alcoholgebruik

12 september 2013

Grote regionale verschillen in zwaar alcoholgebruik Er zijn in Nederland regionale verschillen in het percentage mensen dat zwaar drinkt. Dit blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2012 hebben ruim 387 000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl.

Het percentage zware drinkers is het laagst in Flevoland. Ongeveer 6% drinkt minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) glazen per dag. In de GGD-regio’s Hollands-Noorden, Hart voor Brabant en Twente drinkt 12,5 tot 13% zwaar. Ondanks het relatief grote aandeel niet-westerse allochtonen in de regio's Amsterdam en Utrecht, is ook daar het percentage zware drinkers hoog (tussen 12 en 12,5%). In Utrecht wordt dit vooral veroorzaakt door de oververtegenwoordiging van studenten.

Bron: cbs.nl.

zware-drinkers-per-regio-aflopend.pdfzware-drinkers-per-regio-aflopend.pdf (6,35 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl