NL EN
DONEER NU!

Thuisrestaurants van AirDnD hebben Drank- en Horecawetvergunning nodig

15 december 2015

Thuisrestaurants van AirDnD hebben Drank- en Horecawetvergunning nodig Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft Kees Verhoeven (D66) in antwoord op Kamervragen laten weten dat thuisrestaurants die aan het platform AirDnD deelnemen een Drank- en Horecawetvergunning nodig hebben, althans als zij alcoholhoudende dranken schenken.

De Minister maakt onderscheid tussen een 'kleinschalige, meer informele of besloten variant' van thuis koken voor anderen en 'een meer professionele en publiek toegankelijke situatie, waarbij er frequenter en voor meer (niet bekende) personen wordt gekookt'. In dat laatste geval heb je het over thuisrestaurants en gaan de publieke belangen als voedselveiligheid, brandveiligheid en mogelijke problemen als overlast in de buurt een grotere rol spelen. Dan moet - als er alcohol wordt geschonken - een Drank- en Horecawetvergunning worden aangevraagd bij de gemeenten. Vanuit de Drank- en Horecawet en het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet gelden dan specifieke eisen. Verder zijn thuisrestaurants belastingplichtig en moeten ze voldoen aan de hygiënevoorschriften, zoals vastgelegd in Europese regelgeving.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl