NL EN
DONEER NU!

Algemeen Overleg Leefstijlpreventie in Tweede Kamer

12 december 2019

Algemeen Overleg Leefstijlpreventie in Tweede Kamer Op 12 december jl. was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over Leefstijlpreventie met staatssecretaris Paul Blokhuis. Met betrekking tot alcoholbeleid kwam aan de orde: blurring, alcoholreclame, bierbonussen en training van barvrijwilligers.

In eerste termijn gaf PVV-er Edgar Mulder aan in het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van het kabinet blurring (mengformules in één bedrijfsruimte) te missen. Henk van Gerven van de SP wilde van de staatssecretaris weten of een alcoholreclameverbod een effectief beleidsinstrument is. Carla Dik-Faber vroeg namens ChristenUnie en SGP of de staatssecretaris in gesprek wil gaan met de brouwers over hectoliterbonussen voor studentenverenigingen. Zij wilde ook weten of het landelijk geregeld kan worden dat alle gemeenten training van barvrijwilligers aan kunnen bieden.

De staatssecretaris lichtte in algemene zin toe dat op het terrein van preventie zijn streven is een balans te vinden tussen verleiden en verbieden op weg naar een gezonder Nederland. Ten aanzien van blurring merkte hij op dat in zijn nieuwe wetsvoorstel gemeenten de mogelijkheid krijgen het slijters toe te staan buiten winkeltijden cursussen en proeverijen te houden, maar dat hij geen voorstander is van verdere verruiming van de mogelijkheden om te blurren, omdat dat leidt tot extra verkooppunten van alcohol.

Wat betreft alcoholreclame merkte Blokhuis op dat in het Preventieakkoord door de alcoholbranche al toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van het verminderen van reclame voor alcoholhoudende dranken bij amateurwedstrijden. De staatssecretaris zag echter recent ook een professionele voetbalwedstrijd [Ajax-Valencia] waar geen reclame werd gemaakt voor alcoholhoudend, maar voor alcoholvrij bier. Blokhuis gaf aan niet voor een algemeen alcoholreclameverbod te zijn.

Naar aanleiding van de vragen van Dik-Faber gaf de staatssecretaris aan met brouwers en studentenverenigingen een hartig woordje te spreken over de hectoliterbonussen die bierbrouwers studentenverenigingen aanbieden. Die staan haaks op de afspraken in het kader van het Preventieakkoord. Ook zal hij in gesprek gaan met de VNG over de wensen van gemeenten t.a.v. beleid m.b.t. studentenverenigingen. Hij wees er daarbij op dat er in het kader van het Preventieakkoord al initiatieven zijn, zoals de ontwikkeling van een e-learning cursus voor barvrijwilligers.

Sophie Hermans (VVD) gaf in tweede termijn aan dat het gesprek van de staatssecretaris met de VNG over het beleid t.a.v. studentenverenigingen wat haar betreft niet mag leiden tot één landelijke aanpak. De staatssecretaris beaamde dat. Er moet ruimte blijven voor lokaal maatwerk.

Bronnen: tweedekamer.nl en telegraaf.nl.

Laatste nieuws