NL EN
DONEER NU!

Brouwers starten strijd voor lagere bieraccijnzen

24 juni 2013

Brouwers starten strijd voor lagere bieraccijnzen 'Nederlandse Brouwers' wil de overheid overhalen de bieraccijnzen niet verder te verhogen en liever nog te verlagen. De argumenten die aangedragen worden zijn dat accijnsverhogingen leiden tot minder inkomsten voor de schatkist (vooral als gevolg van - volgens de brouwers toegenomen - grensoverschrijdende bieraankopen) en tot omzetdalingen en derhalve verlies aan werkgelegenheid (bij de brouwers zelf, maar ook bij slijterijen).

Daarom starten de brouwers (o.l.v. directeur Cees-Jan Adema van Nederlandse Brouwers) en de biertapperijen vandaag de campagne ‘Stop Bierbelasting.nl’. Centraal in de campagne staat een korte film en een actie site waarin de argumenten tegen een nieuwe bieraccijnsverhoging in 2014 uiteen worden gezet. Op de site kan eenieder aangeven vóór of tégen een accijnsverhoging in 2014 te zijn.

Wim van Dalen, directeur van STAP, is juist een voorstander van hogere accijnzen. "De brouwers willen een lagere alcoholaccijns en dat terwijl de kosten van alcoholgebruik worden geschat op het viervoudige van de baten. Het uitgangspunt moet zijn dat de overheid (en dus de burger) niet moet opdraaien voor de vele vormen van schade die alcoholgebruik veroorzaakt. Vandaar dat de accijns de komende jaren nog omhoog zal moeten". Hij wijst ook naar het recente advies van het CPB 'Toekomst van de Zorg' waarin wordt aanbevolen de accijnzen te verhogen, in combinatie met beleid gericht op risicogroepen.

Van Dalen: "Strengere controles aan de grens om illegale import van alcohol en tabak tegen te gaan zijn echter ook nodig. De Algemene Rekenkamer gaf in haar rapport 'Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak’ duidelijk aan dat de Nederlandse overheid veel meer actie kan ondernemen in het terugdringen van vermijden en ontduiken van accijns".

toekomst-voor-de-zorg-hoofdstuk-8-leefstijl-en-preventie.pdftoekomst-voor-de-zorg-hoofdstuk-8-leefstijl-en-preventie.pdf (4,34 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl