NL EN
DONEER NU!

Volgende stap in poging tot beëindiging deal Global Fund en Heineken

9 maart 2018

Volgende stap in poging tot beëindiging deal Global Fund en Heineken In Genève werd vrijdag 2 maart jl. gesproken over de onwenselijk samenwerking tussen het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria en Heineken. Aan het gesprek namen deel Marijke Wijnroks, interim-directeur van het Global Fund, en vertegenwoordigers van drie gezondheidsorganisaties (IOGT International, de Global Alcohol Policy Alliance en de NCD Alliance).

Tijdens de bespreking gaven de vertegenwoordigers van de gezondheidsorganisaties aan bezorgd te zijn over de samenwerking. Op 1 februari hebben zij hierover al een open brief geschreven. Er zijn inmiddels bijna 100 organisaties die de brief onderschrijven, zoals enkele prominente gezondheidsdeskundigen, maar ook vertegenwoordigers van Noorwegen en Zweden, grote donoren van het Global Fund.

Zij allen zijn van mening dat een samenwerking tussen de alcoholindustrie en een wereldwijd fonds voor gezondheidszorg volledig onverenigbaar is met de alom gedeelde “health for all” visie en met duurzame ontwikkeling.

Uit de reacties van de nieuwe uitvoerend directeur van het Global Fund, Peter Sands, in de dagen na de bijeenkomst, blijkt echter dat het Global Fund de samenwerking met Heineken niet onverenigbaar acht met de doelstellingen van volksgezondheid en duurzame ontwikkeling. Sands, een bankier, geeft dus geen gehoor aan de bezorgdheid vanuit de gezondheidszorg en de ontwikkelingswereld over deals met producenten van schadelijke stoffen. Volgens een redactioneel artikel in de Lancet van vandaag (bijlage) doet deze opstelling van Sands zijn reputatie geen goed.

Tot op heden is er geen beslissing genomen over het al dan niet beëindigen van het partnerschap met de Nederlandse brouwer door het Global Fund. De gezondheidsorganisaties blijven hopen dat het bestuur van het Global Fund de samenwerking zal beëindigen.

Bron: ncdalliance.org.

Op de foto Sands en Van Boxmeer van Heineken

the-global-fund-under-peter-sands-lancet-20180310.pdfthe-global-fund-under-peter-sands-lancet-20180310.pdf (229 kB)

Laatste nieuws