NL EN
DONEER NU!

Promotieonderzoek: ook kanker als gevolg van licht alcoholgebruik

10 november 2022

Vandaag is Harriet Rumgay gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een studie over alcoholgerelateerde kankers.

Het proefschrift van Rumgau gaat over de impact van alcohol op de wereldwijde kankerlast door middel van beschrijvende analyses van aan alcohol gerelateerde kankers. Het drinken van alcohol verhoogt het risico op ten minste zeven verschillende soorten kanker, waaronder kanker van de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, darm en borst.

Als onderdeel van dit proefschrift heeft Rumgay een schatting gemaakt van het aantal gevallen van kanker dat wereldwijd aan alcoholgebruik kan worden toegeschreven. Dat waren in 2020 740.000 gevallen. Opvallend is dat 100.000 gevallen veroorzaakt werden door het drinken van maximaal één of twee alcoholhoudende dranken per dag.

Rumgay heeft ook een schatting gemaakt van de economische schade als gevolg van sterfgevallen door alcoholgerelateerde kankers. Ook besteedt zij aandacht aan het effect van alcoholbeleidsmaatregelen op het voorkomen van kanker in Europa. Beleidsmaatregelen die de prijs van alcohol verhogen, behoren volgens haar tot de meest effectieve en kosteneffectieve. Dit type beleidsmaatregelen vermindert de hoeveelheid alcohol die onder de bevolking wordt geconsumeerd en zal op termijn de last van kanker veroorzaakt door alcoholgebruik ook verminderen.

rumgay---measuring-the-impact-of-alcohol-on-the-global-burden-of-cancer.pdfrumgay---measuring-the-impact-of-alcohol-on-the-global-burden-of-cancer.pdf (14,8 MB)

Laatste nieuws