NL EN
DONEER NU!

Gezondheidswaarschuwingen op drankverpakkingen effectief

6 april 2022

Alcoholverpakkingen zijn een potentieel waardevol middel om product- en gezondheidsgerelateerde informatie te communiceren. Daarom is er vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de politiek hoe langer hoe meer belangstelling voor de mogelijkheden om dergelijke boodschappen in te zetten voor gezondheidscommunicatie.

In een nieuw artikel in Drug and Alcohol Review worden de resultaten gepubliceerd van een online experiment onder 1.360 18-35-jarige Britse drinkers.

Voor het gerandomiseerde experiment kregen de deelnemers verschillende wodka-flessen te zien: een wodkafles zonder waarschuwingen (controlegroep), kleine tekstwaarschuwingen, grote tekstwaarschuwingen en picturale waarschuwingen (inclusief tekst). Gekeken werd of dergelijke boodschappen effect hadden op de aantrekkelijkheid en de sociale acceptatie van het product, en wat de impact was van de boodschap (cognitief en gedragsmatig).

Uit het onderzoek bleek dat 40% van de deelnemers zelden of nooit gezondheidsinformatie op de verpakking ziet. Bijna driekwart leest of bekijkt die informatie zelden of nooit.

De meeste deelnemers zijn voorstander van het weergeven op de verpakkingen van bepaalde product- en gezondheidsgerelateerde informatie (bijv. eenheden, ingrediënten). Vergeleken met de controlegroep, vonden de deelnemers producten met waarschuwingen eerder onaantrekkelijk en sociaal onacceptabel. Ook hadden dit soort waarschuwingen een positieve invloed op alcoholgerelateerde cognities en gedragingen. Zo hadden picturale waarschuwingen (inclusief tekst) een 10 keer grotere kans om cognities en gedrag positief te beïnvloeden.

De onderzoekers concluderen dat gezondheidswaarschuwingen op alcoholverpakkingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het geven van gezondheidsboodschappen. Grote picturale of tekstwaarschuwingen kunnen helpen om de aantrekkingskracht en sociale acceptatie van alcoholhoudende dranken tegen te gaan en het bewustzijn te vergroten van de risico’s van het gebruik van deze producten. Dat kan bijdragen aan een beperking van de consumptie en dus ook aan alcoholschade.

Jones, D., Moodie, C., Purves, R.I., Fitzgerald, N. and Crockett, R. The role of alcohol packaging as a health communications tool; an online cross-sectional survey and experiment with young adult drinkers in the United Kingdom. Drug and Alcohol Review (2022). DOI: 10.1111/dar.13469.

Bron: wiley.com.

Gezondheidswaarschuwingen op drankverpakkingen effectief

Laatste nieuws