NL EN
DONEER NU!

Bewindslieden beantwoorden Kamervragen over vervalsen ID’s bij alcoholkoop

22 april 2014

Bewindslieden beantwoorden Kamervragen over vervalsen ID’s bij alcoholkoop Vandaag hebben minister Ronald Plasterk (BZK), minister Ivo Opstelten (V&J) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) geantwoord op vragen van de Kamerleden Oosenbrug en Rebel (beiden PvdA) over jongeren die identiteitskaarten vervalsen om aan alcohol te komen.

Uit het antwoord van de bewindslieden blijkt dat het onduidelijk of de cijfers van de NOS-peiling over vervalsen van ID’s representatief zijn. De Nederlandse identiteitskaart is niet met algemeen toegankelijke scanners en printers te vervalsen. Het probleem ligt dan ook niet bij het document, maar bij de controles; daarbij moet goed gelet worden op de echtheidskenmerken.
Verder laten de bewindslieden weten dat het vervalsen van een Nederlandse identiteitskaart of het opzettelijk gebruik maken van de identiteitskaart van een ander een strafbaar feit is in de zin van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht. Dat geldt ook voor het ter beschikking stellen van een identiteitskaart aan een ander. Op deze strafrechtelijke gedragingen staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van de 5de categorie.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl