NL EN
DONEER NU!

Drinkende zorgwerker mag niet zomaar ontslagen worden

12 maart 2015

De rechtbank Noord-Nederland heeft het verzoek van Promens Care afgewezen om een werknemer te ontslaan die met de bewoners van de zorginstelling alcohol had gedronken.

Weliswaar mag de werkgever van werknemers vragen om geen alcohol te drinken onder werktijd, maar van een werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer een ondubbelzinnige waarschuwing geeft voordat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Bron: skipr.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl