NL EN
DONEER NU!

Veel vragen Kamerfracties over bieraccijnsvoorstellen

18 oktober 2021

Veel vragen Kamerfracties over bieraccijnsvoorstellen De leden van de Vaste Commissie voor Financiën hebben talloze vragen gesteld over het wetsvoorstel Implementatie Richtlijnen Accijns 2022 van staatssecretaris Hans Vijlbrief.

De vragen komen zowel van de vier partijen in Rutte III, als van de oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, GL, BBB-fractie en Groep Van Haga. Ze hebben met name betrekking op het voorstel de heffingsgrondslag te wijzigen en het voorstel het verlaagde tarief voor kleine brouwers te schrappen.

Uit de gestelde vragen blijkt dat de meeste fracties zich zorgen maken over de toekomst van de kleine brouwerijen in Nederland. Welke andere landen hebben nu verlaagde tarieven voor kleine brouwers en hoe hoog zijn die kortingen? Hoe gaat de certificering van kleine brouwers geregeld worden? RTL berichtte onlangs dat een meerderheid van de Kamerfracties nu al een streep gezet heeft door het voorstel het verlaagde tarief voor kleine brouwers te schrappen. De leden van de PvdA-fractie noemen het zelfs "een maf voorstel".

Vragen zijn er ook over het voorstel het accijnstarief te baseren op het alcoholgehalte van het bier en niet meer op de zwaarte. De regering zegt de heffingsgrondslag budgettair neutraal te willen wijzigen. Waarom is het tarief uitgekomen op €7,49 per volumeprocent alcohol en niet op €7,12, zoals EY heeft becijferd? Hoe kan dat: een budgettair neutraal voorstel, dat voor brouwers van bepaalde bieren grote gevolgen heeft (tariefstijgingen van 25%)? Waarom is deze heffingsgrondslag makkelijker voor de Douane? Welke EU-lidstaten gebruiken nog als heffingsgrondslag het aantal graden Plato? Is voor diverse zwaarte bieren uit te rekenen wat de gevolgen zijn? Zijn er grenseffecten te verwachten?

Opvallend is dat er geen enkele vraag is van de Kamerfracties over de gezondheidsaspecten van de voorstellen m.b.t. bieraccijns. De woorden alcoholbeleid en alcoholschade komen ook niet in het document voor. Het woord volksgezondheid éénmaal, maar in een alinea over de implementatie van de Europese richtlijn en de gevolgen voor goedkope sterke drank, niet in de teksten over de voorstellen m.b.t. bieraccijns. Waarom vragen de Kamerleden niet naar de verwachte gevolgen van de wijziging van de heffingsgrondslag op het biergebruik van probleemdrinkers? Of naar het gevolg voor laaggradige bieren en de consequenties daar weer van? Blijkbaar is volksgezondheid nog steeds een blinde vlek voor de leden van de Vaste Commissie voor Financiën.

verslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns-2022.docxverslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns-2022.docx (46,0 kB)

Laatste nieuws