NL EN
DONEER NU!

Overheidsbeleid bedreigt succesvolle aanpak probleemdrinkers

17 oktober 2011

Veel probleemdrinkers die niet worden bereikt door het reguliere behandelaanbod, melden zich wel aan voor een behandeling op Alcoholdebaas.nl . Het effect van deze behandeling is groot, concludeert psycholoog Marloes Postel in haar recent verschenen proefschrift.

Een serieus probleem is echter volgens Postel het feit dat zorgverzekeraars in Nederland weigeren om de anonieme deelname van cliënten te vergoeden. ‘In de experimentele fase mochten cliënten anoniem meedoen. Toen dat niet meer mocht, zagen we de deelname al snel halveren’. Helemaal somber schat de Nijmeegse promovenda de situatie in als ook de eigen bijdrage van € 200 er komt. ‘Die zal nog een extra drempel gaan vormen, want zelfs de huidige eigen bijdrage is voor sommigen al bezwaarlijk'.

Meer informatie in Psy .

Laatste nieuws