NL EN
DONEER NU!

Gemeente Son en Breugel overtreedt regels Alcoholwet

8 augustus 2022

Gemeente Son en Breugel overtreedt regels Alcoholwet De gemeente moet als bevoegd gezag er op toezien dat alcohol met de juiste papieren geschonken wordt, maar heeft zij deze papieren zelf wel?

Het komt enkele keren per jaar voor bij feestelijke aangelegenheden: het schenken van alcohol in het gemeentehuis. Bij recepties of na afloop van bijzondere raadsvergaderingen worden de flessen bier en wijn van stal gehaald. In de hal van het gemeentehuis, een openbare plek die voor iedereen toegankelijk is. Maar dat mag helemaal niet.

Ons Son en Breugel heeft na afloop van de raadsvergadering vragen gesteld. "Beschikt de gemeente over de benodigde papieren die zij van andere verlangen?"

Het antwoord was: "Zoals bij veel bedrijven en organisaties gebruikelijk is, wordt er op enkele momenten in het jaar na de raadsvergadering kort gezamenlijk wat gedronken. Daarbij bieden we ook zwak alcoholische dranken aan." Of de gemeente ook beschikte over een alcoholvergunning of ontheffing, werd geen antwoord gegeven. De ambtenaren die de alcohol schonken zouden volgende gemeente beschikken over de juiste papieren, maar welke papieren dat zijn of bewijs daarvan werd niet (anoniem) verschaft.

De gemeente wekt de schijn dat zij als bevoegd gezag haar eigen regels en de Alcoholwet overtreedt. Vervolgvragen die Ons Son en Breugel aan de afdeling communicatie stelde (inclusief herinnering) en zelfs een email gericht aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie bleven onbeantwoord. Daarmee lijkt de gemeente Son en Breugel de kous af te willen doen en door te gaan met het schenken van alcohol.

Bron: onssonenbreugel.nl.

Laatste nieuws