NL EN
DONEER NU!

AAN heeft ernstige bezwaren tegen initiatiefwet Ziengs

22 juni 2020

De nieuwe Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) heeft in een persbericht laten weten de initiatiefwet ‘Regulering Mengformules” van Erik Ziengs onaanvaardbaar te vinden. De wet heeft als doel de regels voor de verkoop en het schenken van alcohol te versoepelen.

AAN wijst erop dat áls de wet Ziengs zou worden aanvaard, er alcohol verstrekt kan worden op allerlei onverwachte plaatsen en ook nog eens gedurende de gehele dag. Bijna iedere lokale winkel en dienstverlener kan dan als nevenactiviteit bier en wijn verkopen en schenken. Daarmee wordt het kopen en drinken van alcohol verdergaand genormaliseerd. Dat is naar de mening van AAN een zeer ongewenst signaal voor kinderen en voor mensen die een alcoholprobleem hebben of daarvan in herstel zijn. Ook is de wet in strijd met de afspraken in het kader van het Nationaal Preventieakkoord en met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

AAN wijst er verder op dat Ziengs in zijn voorstel het wetsartikel in de Drank- en Horecawet schrapt over het nu verplichte sluisje tussen de supermarkt en de inpandige slijterij. Daarmee wordt voor bezoekers van een supermarkt de drempel verlaagd om sterke drank te kopen. Ook de handhaving zal verder onder druk komen staan.

De Raad van State heeft al in 2018 advies uitgebracht over de wet Ziengs. De kern van het advies was dat het wetsvoorstel niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het verminderen en voorkomen van drankmisbruik. Het argument van Ziengs dat zijn plannen ertoe leiden dat winkelgebieden vaker bezocht zullen worden en de leegstand van winkelpanden wordt tegengegaan, vindt de Raad van State niet goed genoeg onderbouwd. Zo zouden de mengvormen 'niet daadwerkelijk bijdragen' aan het stimuleren van winkelgebieden. Ook houdt Ziengs volgens de Raad van State onvoldoende rekening met de belangen van de volksgezondheid.

alcoholalliantie-verzet-zich-tegen-plannen-vvd-kamerlid-ziengs.pdfalcoholalliantie-verzet-zich-tegen-plannen-vvd-kamerlid-ziengs.pdf (590 kB)

Laatste nieuws