NL EN
DONEER NU!

Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar gepubliceerd

29 juni 2015

Op 18 juni zijn de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar in de Staatscourant gepubliceerd. Deze Beleidsregels zijn een samenvoeging van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Door het samenvoegen van deze Circulaires tot één document is de hanteerbaarheid en leesbaarheid verbeterd. Tevens is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de inhoud van voornoemde circulaires waar mogelijk te actualiseren.

De nieuwe beleidsregels bepalen dat boa’s domein I bevoegd zijn de Drank- en Horecawet te handhaven. Daarvoor is wel een opleiding Drank- en Horecawet en een aanwijzing door de burgemeester nodig. Wat betreft de opsporingsbevoegdheid met betrekking tot uitsluitend artikel 45 Drank- en Horecawet is de opleiding Drank- en Horecawet niet vereist. Dat blijkt uit een voetnoot bij de domeinlijst I.

De ingangsdatum van de Beleidsregels is 1 juli 2015.

Bron: officiële bekendmakingen.nl.

beleidsregels-buitengewoon-opsporingsambtenaar.pdfbeleidsregels-buitengewoon-opsporingsambtenaar.pdf (2,74 MB)

Laatste nieuws