NL EN
DONEER NU!

Pleidooi voor brede aanpak alcoholreclame

27 juli 2021

In de online versie van het nieuwste nummer van het tijdschrift Drug and Alcohol Review is een pleidooi opgenomen om alcoholreclame breed te reguleren.

Het pleidooi van P. de Coninck en T. Holzer is een reactie op een redactionele bijdrage van R. Room en P. O’Brien in het juni-nummer van hetzelfde tijdschrift. Laatstgenoemden pleitten ervoor om alcoholreclame aan te pakken door te starten met de aanpak van alcoholreclame via social media. Later zou je dan verder op kunnen schalen.

De Coninck en Holzer denken dat de aanpak niet alleen breed, maar vooral ook internationaal moet zijn. Alle reclame, sponsoring en promotie zou eronder moeten komen te vallen, waaronder de traditionele en de digitale media. De aanpak moet ook multidisciplinair zijn. E.e.a. kan volgens de auteurs het beste in het kader van de World Health Organization in een mondiaal verdrag dat alcohol reguleert. Als voorbeeld kan dienen het FCTC, de Framework Convention on Tobacco Control.

Bron: onelinelibrary.wiley.com.

Laatste nieuws