NL EN
DONEER NU!

KHN weigert Retailagenda te ondertekenen

18 maart 2015

KHN weigert Retailagenda te ondertekenen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het geen goede zaak dat winkels horeca-activiteiten mogen ontplooien zoals in de zogenaamde Retailagenda is opgenomen. Volgens KHN wordt hiermee het retailprobleem van lege winkels en teruglopende bezoekers een horecaprobleem en daarom heeft de branchevereniging de Retailagenda niet ondertekend.

Eén van de concrete afspraken in de Retailagenda is dat er meer ruimte voor winkels komt om horeca 'erbij te doen', zoals KHN dat verwoord. “KHN vindt dit geen goede zaak: hiermee wordt het retailprobleem uiteindelijk een horecaprobleem”. Ook leidt dit volgens KHN tot oneerlijke concurrentie. Daarover zegt KHN: “Zolang de Drank- en Horecawet niet is aangepast, mag de horeca namelijk geen retailactiviteiten uitoefenen. Dit was de reden voor KHN om de Retailagenda niet te ondertekenen.”

Sandra van Ginneken, senior-beleidsmedewerker bij het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, merkt op dat hetgeen KHN over de Drank- en Horecawet zegt niet juist is. "De Drank- en Horecawet staat retailactiviteiten in horeca-inrichtingen toe. Wel moet het winkeldeel te bereiken zijn zonder door een ruimte te hoeven waar alcoholhoudende drank aanwezig is. Er zijn dus zeker mogelijkheden, zij het onder voorwaarden." Maar, zo merkt zij op, de aanvullende horeca-activiteiten van de winkels zijn ook beperkt. "In de Retailagenda is namelijk opgenomen dat nieuwe winkelconcepten moeten passen binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet. Deze winkels zullen zich dus moeten beperken tot een sapje en een hapje. Zodra ze alcoholhoudende drank willen schenken gelden nog steeds de regels van de Drank- en Horecawet", aldus Van Ginneken.

Bron eerste twee alinea's: missethoreca.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl