NL EN
DONEER NU!

Geen Alcoholplan in België, maar wèl enkele losse maatregelen

25 maart 2017

Geen Alcoholplan in België, maar wèl enkele losse maatregelen Er komt geen alomvattend Alcoholplan voor België. De visies van Open Vld en CD&V liggen te ver uit elkaar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) neemt de vlucht vooruit en stelt wel een pakket maatregelen voor.

Maandag zou het eindelijk zover zijn. De bevoegde federale en regionale ministers zouden op een gemeenschappelijke vergadering het ambitieuze Alcoholplan afronden. Gisteren blies De Block alles af. "Een akkoord met de deelstaten zit er toch niet in", zegt haar woordvoerder.

In plaats daarvan komt ze op eigen houtje met een reeks losse maatregelen. De Block: "Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid."

Het gaat om de volgende maatregelen:

• De onduidelijkheid over de regels rond de verstrekking van alcohol aan jongeren tussen 16 en 18 jaar wordt weggenomen. Enkel bier en wijn worden voor die leeftijdsgroep toegelaten. Dus geen versterkte wijnen, zoals port en vermout, net zomin als mixdranken. De minister wil via overleg met de sector een etiket invoeren dat de minimumleeftijd vermeldt.

• Er komen meer controles op de leeftijdssloten van drankautomaten. Er worden reeds 12 extra controleurs bij de FOD Volksgezondheid geworven.

• De overheid gaat ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten, gericht op minderjarigen. Elke grote reclamecampagne op tv of radio moet vooraf worden voorgelegd aan de Jury voor Ethische Praktijken (JEP), waarin ook Volksgezondheid zal zitten. De boetes voor inbreuken op de reclameregels gaan omhoog.

• Er moet een voorlichtingscampagne en extra cursussen komen voor zorgverstrekkers om zwangere vrouwen nog beter in te lichten over de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap, maar ook voordien en tijdens de periode van de borstvoeding.

• Jaarlijks gaat ook 467.000 euro naar een project met alcohol-liaisons op de spoeddiensten. Zij moeten problematisch alcoholgebruik snel opsporen en behandelen.

• Een maatregel die al in gang was gezet is verhoging van de accijnzen op alcohol.

Bronnen: demorgen.be, standaard.be en knack.be.

Bron foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Laatste nieuws