NL EN
DONEER NU!

Vier Zaanse partijen willen proeverijen toestaan

31 januari 2024

Vier Zaanse partijen willen proeverijen toestaan B&W van Zaanstad zijn niet voornemens om proeverijen in bier-, wijn- en delicatessenwinkels en slijterijen toe te staan. Het college wil alcoholgebruik niet promoten en zoveel mogelijk preventief te werk gaan door de activiteiten van slijterijen, bier-, wijn- en delicatessenwinkels te beperken.

De VVD, PVV, POV en de Groep De Boer – Lokaal Zaans vinden dat te rigide en willen een versoepelde regeling in het nieuwe Preventie- en handhavingsplan Alcohol. "Wij zijn het niet met het college eens dat het ‘drinken om het drinken’ is bij een proeverij, maar proeven waarbij er mogelijk tot koop wordt overgegaan en niet voor consumptie ter plekke," aldus de tegenstribbelende partijen.

Zij willen dan ook uit het concept handhavingsplan schrappen dat betaalde proeverijen in alle bier-, wijn- en delicatessenwinkels en slijterijen niet zijn toegestaan.*

Bronnen: bestuurlijkeinformatie.nl en nieuws.nl.

*De Alcoholwet bepaalt dat proeverijen in slijterijen nu alleen mogen in een vergund proeflokaal. Sinds 1 juli 2021 kan een gemeente middels een verordening bepalen dat slijters – onder voorwaarden opgesomd in de Alcoholwet en het Alcoholbesluit – ook proeverijen mogen organiseren in de winkel. De Alcoholwet staat proeverijen in bier- en wijnwinkels en delicatessewinkels niet toe en biedt ook geen mogelijkheid dit lokaal wèl toe te staan.

preventie--en-handhavingsplan-alcohol-zaanstad-2023-2026.pdfpreventie--en-handhavingsplan-alcohol-zaanstad-2023-2026.pdf (449 kB)

Laatste nieuws