NL EN
DONEER NU!

Voorhangprocedure wijziging Alcoholbesluit gestart

28 augustus 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft bij de beide Kamers een ontwerpbesluit tot wijziging van het Alcoholbesluit voorgehangen. De wijziging is een direct uitvloeisel van het amendement Bolkestein. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024. Naar verwachting zal tegelijk met deze wijziging van het Alcoholbesluit de wijzigingen van de Alcoholwet conform dat amendement in werking treden.

De wijziging van het Alcoholbesluit bepaalt dat personen die onmiddellijk leiding geven in horecabedrijven verplicht worden bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning. De verplichte bijschrijving van de ondernemer en de bedrijfsleider (degene die de algemene leiding heeft over het vergunningplichtige bedrijf) blijft ongewijzigd voor zowel horecabedrijven als slijterijen.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft in het kader van de openbare consultatie opgemerkt dat de nu voorgestelde wijziging van het Alcoholbesluit ertoe zal leiden dat het Alcoholbesluit in strijd is met de Alcoholwet, meer in het bijzonder met artikel 8 van die wet. In de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit gaat de staatssecretaris hierop in en stelt hij dat dit niet het geval is. Sandra van Ginneken, adviseur Alcoholwet van STAP, is niet overtuigd: "Als de Kamers akkoord gaan en het Alcoholbesluit conform het huidige voorstel wordt aangepast, zal vroeg of laat de rechter wel een oordeel worden gevraagd over strijdigheid met de Alcoholwet, wat in mijn visie wel het geval is."

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws