NL EN
DONEER NU!

Overmatig drinken door ouders heeft invloed op alcoholgebruik van hun kind

9 december 2014

Overmatig drinken door ouders heeft invloed op alcoholgebruik van hun kind Ouders die dagelijks zwaar drinken of veel drinken in het weekend (meer dan 5 glazen per dag) en ouders die wel eens hebben geblowd hebben vaker kinderen die veel drinken en cannabis uitproberen. Dit blijkt uit het proefschrift van Evelien Vermeulen-Smit van het Trimbos-instituut dat zij op 12 december verdedigt aan de Universiteit Utrecht.

Uit haar onderzoek blijkt dat niet zozeer vaak drinken door ouders, maar juist het overmatig drinken door ouders (wat overigens veel minder voorkomt) van invloed is op het alcoholgebruik van hun kind.

Ouders zijn de afgelopen jaren strenger geworden wat betreft het alcoholgebruik van hun kind en in diezelfde periode nam het aantal scholieren dat ooit alcohol gedronken heeft (12-16 jaar) af van 76 naar 64%. Deze trend sluit aan bij alle overheids- en media aandacht van de afgelopen jaren, en in het bijzonder de preventieboodschap gericht aan ouders om alcoholgebruik onder de 16 jaar te voorkomen. In de preventieboodschap was minder aandacht voor de leeftijdsgroep van 16 jaar en ouder en op de mate van alcoholgebruik. Op deze terreinen zijn dan ook geen veranderingen opgetreden. Zo is het alcoholgebruik door jongeren van 16 jaar en ouder nog steeds hoog.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl