NL EN
DONEER NU!

Politici niet eensgezind over het terugdringen alcoholreclame

8 november 2023

Politici niet eensgezind over het terugdringen alcoholreclame Tijdens het eerste Gezonde Generatie Verkiezingsdebat op 6 november j.l. in Dudok Den Haag bespraken politieke partijen hoe zij een gezonde generatie gaan realiseren. Een ding is duidelijk: ze staan allemaal achter de ambities van het programma de Gezonde Generatie; maar zijn niet eensgezind over het terugdringen van alcoholreclame.

Het debat werd georganiseerd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen met steun van GGD GHOR, de vereniging Arts en Leefstijl, het Voedingscentrum en JOGG.
Aan het debat namen Judith Tielen (VVD), Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA), Jan Paternotte (D66), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Rens de Boer (Volt) deel.

Over het terugdringen van alcoholreclame is men niet eensgezind.
• Van Esch is voor een totaalverbod op alcoholreclame.
• Paternotte is niet voor een totaalverbod maar wil wel af van de zelfregulatie van de alcoholindustrie op het gebied van reclame.
• Tielen vindt een totaal reclameverbod niet haalbaar en niet controleerbaar. Ze vindt wel dat de alcoholindustrie een minder grote stem moet hebben.
• Mohandis vraagt zich af waarom we het bij tabak heel normaal vinden dat er geen reclame meer is, maar daar bij alcohol nog veel discussie over is.
• De Boer is voor een gedeeltelijk reclameverbod, alleen voor gedestilleerde dranken.

Aan het eind van het debat is de slotsom dat alle partijen de Gezonde Generatie omarmen. Ze willen allemaal dat jongeren fysiek en mentaal gezond opgroeien en erkennen dat de omgeving daar een belangrijke rol bij speelt. Maar hun aanpak verschilt op punten.

Bron: gezondegeneratie.nl.

Laatste nieuws