NL EN
DONEER NU!

Van Rijn gaat gemeenten die meedoen aan omstreden blurring-pilot aanspreken, mocht die ongewijzigd doorgaan

18 januari 2016

In antwoord op Kamervragen van Henk van Gerven van de SP en van Marith Volp van de PvdA, beide over de voorgenomen pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ van de VNG, laat staatssecretaris Martin van Rijn weten dat hij de voorzitter van de VNG een brief heeft gestuurd en gemeenten die aan de pilot meedoen gaat aanpakken (mocht de pilot ongewijzigd blijven).

In de brief van Van Rijn aan de VNG laat hij in zeer scherpe bewoordingen weten dat hij het niet aanvaardbaar vindt dat de VNG gemeenten heeft opgeroepen om ondernemers bewust de regels van de Drank- en Horecawet te laten overtreden en experimenten aan te gaan buiten de kaders van de wet. Met het accepteren van het medebewind ten aanzien van de Drank- en Horecawet hebben gemeenten – aldus de staatssecretaris – verantwoordelijkheid genomen voor de doelstellingen van de wet, zowel op het gebied van volksgezondheid, als op die van de openbare orde. Het medebewind legt de verantwoordelijkheid bij gemeenten om naar de Drank- en Horecawet te handelen. Een oproep tot overtreden van de wet past uitdrukkelijk niet in die verantwoordelijkheid.

Van Rijn laat de VNG weten dat hij ervan uitgaat dat de pilot zal worden aangepast. Beide Kamerleden zegt hij tot slot toe gemeenten die verder gaan dan experimenteren binnen de wettelijke kaders, hierop te zullen aanspreken.

Beantwoording Kamervragen Van Gerven en Volp.

brief-aan-vng-over-pilot-blurring-1.pdfbrief-aan-vng-over-pilot-blurring-1.pdf (69,3 kB)

Laatste nieuws