NL EN
DONEER NU!

Wijziging Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken per 1 januari 2012

19 december 2011

De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken bevat vanaf 1 januari a.s. een regeling voor digitale marketing en social media, waarin extra voorwaarden staan waaraan reclame-uitingen in de vorm van digitale marketing aan moeten voldoen. Zo is het niet toegestaan dat content wordt ontvangen door personen die jonger zijn dan 18 jaar. In de nieuwe Code worden de eisen voor de verschillende vormen van digitale marketing nader uitgewerkt.

Voorts is het in de nieuwe Code niet toegestaan om sportberoemdheden op te laten treden die nog actief sport op topniveau uitoefenen. Verder is het ook niet toegestaan om actieve sportbeoefening op verpakkingen van alcoholhoudende drank af te beelden.

Bron:www.reclamecode.nl.

Laatste nieuws