NL EN
DONEER NU!

9,1% Nederlandse automobilisten rijdt met te veel alcohol op

19 april 2022

Uit internationaal onderzoek naar attitudes en meningen van weggebruikers (E-Survey of Road users' Attitudes) blijkt dat Nederlandse automobilisten zich niet veel van het Europese gemiddelde onderscheiden wat betreft rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Wat betreft het rijden onder invloed met mogelijk meer alcohol dan wettelijk is toegestaan, verklaart een op de elf (9,1%) Nederlandse automobilisten dit te hebben gedaan in de afgelopen 30 dagen. Daarmee ligt het percentage significant lager dan het Europese gemiddelde, zij het dat het statistisch gezien een klein verschil is. België staat met een percentage van 24,1% bovenaan de lijst van Europese landen.

Gevraagd naar rijden onder invloed van medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, antwoordt 14,9% van de Nederlandse automobilisten dit te hebben gedaan in de afgelopen 30 dagen. Weer ligt dit percentage voor Nederland zeer dicht bij het Europese gemiddelde (15,0%).

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse automobilisten minder alcoholcontroles ondervinden en de pakkans lager inschatten dan de Europese automobilisten gemiddeld. Het laatste decennium is de handhaving in Nederland op dit terrein ook feitelijk verminderd en is ook rijden onder invloed (zoals gemeten in het verkeer) toegenomen.

Alle ondervraagden zijn drie maatregelen voorgelegd die gericht zijn op rijden onder invloed van alcohol: een nul-limiet voor alle bestuurders, voor beginnende bestuurders, en het alcoholslot voor recidiverende bestuurders. Een meerderheid van de ondervraagde Nederlandse weggebruikers is vóór de genoemde maatregelen. Het minste draagvlak is er voor een totaal verbod (nul-limiet) voor alle bestuurders.

nederlandse-weggebruikers-in-europees-perspectief.pdfnederlandse-weggebruikers-in-europees-perspectief.pdf (1,60 MB)

Laatste nieuws