NL EN
DONEER NU!

WHO factsheet over no-lo dranken

15 april 2023

WHO factsheet over no-lo dranken De World Health Organization (WHO) heeft een factsheet uitgebracht over de groeiende markt van alcoholvrije en alcoholarme dranken (no-lo dranken).

Volgens de WHO is er nog steeds geen duidelijkheid over het effect van dranken met geen of weinig alcohol op populatieniveau en op de volksgezondheid.

Zo is er bezorgdheid of de no-lo dranken wel het alcoholgebruik en alcoholschade doen verminderen. Een mogelijk nadeel van deze dranken is dat er bij minderjarigen, zwangere vrouwen, geheelonthouders en mensen die willen stoppen met drinken, veel onduidelijkheid is over het werkelijke alcoholgehalte. De definities van no en lo verschillen immers per land. Ook is onbekend wat het effect is van het plaatsen van no-lo producten op of bij de winkelschappen met alcoholhoudende dranken, vooral als het gaat om hetzelfde merk. Dat kan ertoe leiden dat consumenten op subtiele wijze aangezet worden om op nieuwe gelegenheden te gaan drinken. Verder zijn er zorgen over het feit dat producenten nogal eens adverteren voor een no-lo product met dezelfde merknaam als een drank met een hoger alcoholgehalte, op momenten of plaatsen waarop alcoholmarketing verboden is. Dat wordt alibi-marketing genoemd.

Het is volgens de WHO nodig om de consumptie van no-lo dranken en de impact op het totale alcoholgebruik te monitoren om de gevolgen van het gebruik van deze dranken voor de volksgezondheid te begrijpen. Het alcoholgehalte van no-lo dranken moet worden geharmoniseerd en duidelijk geëtiketteerd. Verder moet de marketing van no-lo dranken worden gereguleerd om kinderen, zwangere vrouwen en mensen die willen stoppen met drinken te beschermen. Tot slot moeten beleidsmakers zich realiseren dat een accijns- en prijsbeleid dat gekoppeld is aan het alcoholgehalte van dranken, producenten ertoe kan brengen dranken op de markt te brengen met een lager alcoholgehalte. Consumenten worden zo aangemoedigd dranken met een lager alcoholgehalte te gaan consumeren.

Bron: who.int.

who---a-public-health-perspective-on-zero-and-low-alcohol-beverages.pdfwho---a-public-health-perspective-on-zero-and-low-alcohol-beverages.pdf (758 kB)

Laatste nieuws