NL EN
DONEER NU!

Reactie Van Rijn op STAP-brief over pilot G4 en 'blurring'

28 april 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over de pilot van de G4 en andere plannen gericht op 'blurring'.

In zijn reactie licht de staatssecretaris toe dat de Drank- en Horecawet (DHW) diverse verboden bevat om vermenging van functies tegen te gaan om op die manier onder meer het aantal verkooppunten te beperken en de consument te beschermen. Toename van het aantal verkooppunten heeft tot gevolg dat alcohol normaler wordt in het straatbeeld en kan gevolgen hebben voor de openbare orde en veiligheid. Het beperken van het aantal verkooppunten is één van de bewezen effectieve maatregelen om alcoholproblematiek tegen te gaan. Verder wordt controle van de leeftijdsgrens nog lastiger voor gemeenten als er overal alcohol verkocht (en/of geschonken) mag worden. Het gedogen van deze verboden is onder de huidige wet niet mogelijk en iedere gedoogpilot is dan ook een overtreding van de wet. VWS heeft aan de VNG laten weten uiteraard bereid te zijn om te bekijken welke mogelijkheden de bestaande wettelijke kaders bieden.

De staatssecretaris geeft voorts aan, samen met EZ, in het kader van Retailagenda een inventarisatie te maken van problemen die de retail en horeca momenteel ervaren. Dit onder meer met het oog op de evaluatie van de DHW in 2016. Mogelijk zal dan ook een nader uitgewerkt voorstel worden gedaan voor aanpassing van de DHW.
Van Rijn stelt echter uitdrukkelijk dat bij alle mogelijke oplossingen een verantwoorde verkoop van alcohol niet uit het oog mag worden verloren.

Bron: rijksoverheid.nl.

brief-vws-aan-stap.pdfbrief-vws-aan-stap.pdf (68,6 kB)

Laatste nieuws