NL EN
DONEER NU!

Nationaal Preventieakkoord vandaag gelanceerd

23 november 2018

Nationaal Preventieakkoord vandaag gelanceerd Vandaag is in Den Haag het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Het akkoord bestaat uit een pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nationaal Preventieakkoord vandaag namens het kabinet naar de Tweede Kamer gezonden.

De 70 ondertekenaars willen onder meer bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, dat iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol, dat het aantal probleemdrinkers daalt, evenals het aantal mensen met overgewicht. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is één van de ondertekenaars.

Staatssecretaris Blokhuis: "Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat met stip op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en zelfs 40% van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3.000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg. De urgentie is dus hoog."

In het Nationaal Preventieakkoord staan v.w.b. problematisch alcoholgebruik de volgende ambities en doelstellingen voor 2040:
1. Het aantal zwangere vrouwen dat alcohol drinkt is gedaald van 8,9% naar maximaal 4%.
2. Het aantal moeders dat heeft gedronken terwijl zij wisten dat ze zwanger waren, neemt af van 4,6% naar maximaal 2%. Uiteindelijk is het streven om tot 0% alcoholgebruik te komen.
3. Het aantal scholieren (12-16 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken daalt van 45% naar maximaal 25%.
4. Het deel van de scholieren dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken gaat omlaag van 25% naar 15% procent.
5. Onder het aantal jongeren dat de afgelopen maand heeft gedronken, daalt het aantal dat binged van 71% naar 45%. Uiteindelijk is de doelstelling om tot 0% alcoholgebruik te komen onder de 18 jaar.
6. Het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt daalt van 8,8% naar 5% met vooral aandacht voor het aandeel overmatige drinkers van 50+.
7. Het totaal aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder dat zwaar drinkt daalt van 8,5% naar 5%, met vooral aandacht voor het aandeel zware drinkers onder jongvolwassenen (18-30 jaar).
8. Kennis van het advies van de Gezondheidsraad en bewustwording van de effecten van het eigen drinkgedrag worden gestimuleerd, evenals kennis van maatschappelijke effecten zoals hierboven genoemd. Ambitie is dat 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder belangrijke (gezondheids)effecten kent.
9. Specifiek onderdeel bij vrouwen die zwanger willen worden, is aandacht voor de invloed van alcohol op de foetus en verhoging van bewustwording bij mannen van de mogelijke impact van hun drinkgedrag op hun vruchtbaarheid.

Onderwijsinstellingen en studentenverenigingen gaan plannen maken om risicovol alcoholgebruik onder studenten stevig terug te dringen. Professionals en vrijwilligers worden ondersteund om problematisch alcoholgebruik te signaleren en te voorkomen. De naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop door verstrekkers wordt stapsgewijs verbeterd tot 100% in 2030. Alcoholreclame langs de velden bij amateursport verdwijnt. Sportkantines gaan meer verantwoord om met alcohol, bijvoorbeeld door niet te schenken tijdens jeugdwedstrijden en 'meters bier' af te schaffen. De betrokken partijen gaan er ook voor zorgen dat jongeren minder in aanraking komen met alcoholreclame via social media en op plekken waar ze vaak komen.

Verder meldt de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er een einde komt aan stunten met alcohol. Aanbiedingen in de detailhandel worden beperkt tot maximaal 25% korting. Zo komen mensen minder in de verleiding om meer alcohol te kopen dat ze van plan waren.

Uit een eerste analyse van het RIVM blijkt dat de hoge ambities uit het Nationaal Preventieakkoord vragen om scherpere maatregelen. De betrokken partijen hebben op basis van deze analyse geconcludeerd dat met het Nationaal Preventieakkoord een belangrijke stap op weg naar het gewenste doel wordt gezet. Het is de start van een beweging.

Bron: rijksoverheid.nl.

nationaal-preventieakkoord-gedrukte-versie-.pdfnationaal-preventieakkoord-gedrukte-versie-.pdf (528 kB)

Laatste nieuws