NL EN
DONEER NU!

STAP kritisch over EU wijnpromotiegelden

14 augustus 2018

STAP kritisch over EU wijnpromotiegelden De Europese Unie, meer in het bijzonder het Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), kent promotiefondsen voor agrarische producten. In dat kader worden enorme sommen geld besteed aan het promoten van alcoholhoudende dranken (met name wijn) door middel van zogenaamde 'promotieprogramma's'. STAP heeft de Europese Commissie laten weten kritiek hierop te hebben.

Er zijn twee parallelle schema's voor de promotie van wijn. Eén wordt gereguleerd door Reg (EU) 1308/2013 (tot oprichting van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten). Uit dit fonds wordt alleen al dit jaar zo’n €250 miljoen (!) aan promotiesubsidies voor wijn gegeven. Het andere schema valt onder Reg (EU) 1144/2014 (informatiebepalingen en afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten die in de interne markt en in derde landen worden toegepast) en is v.w.b. wijnpromotie relatief beperkter. Het ging de afgelopen jaren in totaal om €22 miljoen.

In het kader van de inspraakprocedure die DG AGRI momenteel houdt, heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de Europese Commissie laten weten dat promotie van wijn de Lidstaten die een strenger alcoholbeleid willen formuleren dwarsboomt. Verder vindt STAP dat Europese gelden beter niet gebruikt kunnen worden voor promotie van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het ligt meer in de reden om groenten, fruit en olijfolie (extra) te promoten. Dat zijn gezonde levensmiddelen.

STAP wijst de Commissie er ook op dat promotie van wijn de kans beperkt dat de Europese Commissie de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals, SDG’s) haalt die de Verenigde Naties hebben gesteld in het kader van de Agenda 2030. Die agenda is op 25 september 2015 goedgekeurd door een bijzondere VN-top in New York. Doel 3.5. heeft betrekking op alcoholpreventie.

Foto: voorbeeld van EU wijnpromotie via social media.

Laatste nieuws